Gymnázium Hello je škola: - s rozšířenou výukou jazyků a rodilými mluvčími ve výuce každý týden
- s přípravou na zkoušky Cambridge English
- s možností prospěchového a sociálního stipendia
- s rodinnou atmosférou
- kde je 10 důvodů, proč to studenty baví
- nově i s Anglickou třídou od září 2017

AKTUALITY

Zvolsi.info

Zvolsi.info aneb Jak poznat fake news? Jak se orientovat v záplavě zpráv? Co si hlídat...teď už víme - taky díky projektu Masarykovy univerzity v Brně. Poděkování patří i studentce Lucii Svozilové.

Mgr. Gabriela Juránková

Zvolsi.info.jpg

Projekt 72 hodin

V průběhu října od 12.10. - 14.10. jsme se zapojili do "Projektu 72 hodin". Činnost se týkala výmalby zastávky "Nábřeží" v Ostravě-Porubě. Práce se ujali studenti VO 2.ročníku, dále studenti VO 1.ročníku, a také žáci VO z 2.stupně ZŠ. Před samotnou malbou návrhů jsme si museli připravit podklad - stěny zastávky se vymalovaly jednotnou barvou - a po zaschnutí jsme se pustili do samotné malby obrázků. Na základě připraveného návrhu a také fantazie studentů i žáků ZŠ, kterou do projektu vložili, jsme vytvořili společné dílo. Myslím, že realizace celého projektu proběhla skvěle a pořádně jsme si to užili! Možná někteří méně, kvůli možnému zašpinění, kterého se my výtvarníci nebojíme a naopak ho vítáme jako znak naší práce a úsilí. Těšíme se na další podobnou šanci zrealizovat něco smysluplného, co může vnést do běžného života nás všech aspoň trošku nevšednosti a neobyčejné radosti. Nyní se mohou cestující MHD kochat a příjemněji trávit čas čekáním na autobus.

Mgr. Lenka Drobková

IMG_20171013_150136.jpg

Show Dr. Michaela Londesborougha

V pátek 10. 11. 2017 v rámci Týdne vědy a techniky se několik nadšenců fyziky a chemie našeho gymnázia zúčastnilo science show známého popularizátora vědy Dr. Michaela Londesborougha, vědce britského původu pracujícího v Ústavu anorganické chemie AV ČR. Tématem byla hudba a zvuk - jak se zvuk šíří, jak ho vnímáme, proč se nám líbí a co to vůbec ten zvuk je? Na to vše nám bylo zodpovězeno ve formě mnoha zajímavých pokusů, různých hudebních ukázek a především srozumitelného výkladu pana Londesborougha, jemuž odkrývání tajů této problematiky nechyběla nemalá dávka humoru.

Zuzana Soukupová, 4. B

Fotografie: Valentina Kotásková, 4. B

Mgr. Květa Siváková

20171110_195654.jpg

Halloween

Halloween jsme oslavili tentokrát celá škola společně. Děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy přijely za námi do Poruby, kde na ně čekala spousta překvapení. A že se bylo na co koukat. Vyzdobená škola, strašidelné masky, super občerstvení, soutěže v tělocvičně, lampionový průvod a na závěr parádní ohňostroj.

Organizátoři akce

DSC_0244.jpg DSC_0130.jpg DSC_0157.jpg DSC_0126.jpg

Tigrid stoletý

Pavel Tigrid - muž dvou emigrací, hlasatel BBC, vydavatel Svědectví a věčný bojovník proti komunistickému režimu, by se dožil 100 let. Demokracie, poctivá novinařina a víra v dobro lidí - to jsou odkazy, které jsme si připomněli na konferenci Tigrid stoletý. Moderoval šéfredaktor Radiožurnálu Jan Pokorný.
Mgr. Gabriela Juránková

IMG_20171024_094043_resized_20171102_092457991.jpg

Wolfram

„Vítám Vás v pravém vojenském počasí, které tady na Libavé často panuje, dnes máte možnost bojovat o vítězství v branném závodě Wolfram v prostoru, který je zázemím pro cvičení vojenských profesionálů. Chci, abyste bojovali čestně”, zahájil v pátek 22.9.2017 závod ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec.
http://www.kvv-ostrava.army.cz/aktuality/branneho-zavodu-wolfram-se-zucastnili-zaci-studenti-moravskoslezskeho-kraje

Na téměř 3 kilometrech museli účastníci prokázat fyzickou zdatnost a při všech 8 disciplínách museli použít svou sílu, důvtip i znalosti - jeli na raftu, stříleli ze vzduchovky, poskytovali první pomoc, balancovali s rýnami… Z 19 družstev se naši chlapci umístili na krásném 5.místě. Gratulujeme a děkujeme Patrikovi Plevákovi, Šimonovi Navrátilovi, Filipovi Konečnému a Davidovi Bahrovi za skvělou reprezentaci školy . ? Soutěž se konala na počest parašutistů vysazených na území Beskyd za 2. světové války v r 1944, kteří měli za úkol organizovat partyzánskou činnost v Beskydech.
Vyučující chemie

Wolfram.jpg

4.B v Praze

Týden po exkurzi „áčka“ jsme se vydali se 4. B a jejich třídním Lubošem Bardaševským do Prahy za divadlem, památkami a novými zážitky i my… Protože některá památná místa nelze vynechat, tak jsme i my navštívili Hradčany – nejnavštěvovanější památku ČR, vyšehradský hřbitov, vrch Petřín, Senát ČR nebo Památník hrdinů heydrichiády… Ovšem tentokrát jsme část programu obměnili a navštívili i dvě jiná místa. Prvním z nich byl hned po příjezdu Národní památník na Vítkově, který už zdáli upoutá pozornost jednou z největších jezdeckých soch na světě – sochou Jana Žižky od B. Kafky. „Vítkov“ měl původně oslavovat husity a jejich bitvu na Vítkově, kdy roku 1420 ubránili Prahu před katolíky, pak měl být místem odpočinku prezidenta Masaryka a všech padlých legionářů, kteří před sto lety budovali naši republiku, ale nakonec byl znesvěcen tím, že se stal pohřebištěm komunistických pohlavárů, kteří se „zasloužili“ maximálně o nesvobodu a teror. Během prohlídky interiérů jsme navštívili kupříkladu prezidentský salónek (měli tu být původně inaugurováni čsl. prezidenti), hroby neznámých vojínů od Zborova a Dukly, sloup s půdou z mnohých bojišť, na nichž prolévali krev čsl. vojáci, kolumbárium, síň opěvující sovětskou armádu, ovšem nejmrazivějším místem na Vítkově bylo podzemí s laboratoří. Právě tady se totiž od roku 1953 skladovala a upravovala mrtvola – mumie 1. komunistického prezidenta Klementa Gottwalda, která byla následně výtahem vyzvedávána o patro výš a vystavována veřejnosti, než byla v době destalinizace 60. let zpopelněna. Pracovník muzea nás překvapil tím, že vyvrátil jeden z nejznámějších mýtů o uhnívajících nohách soudruha, který dodnes přežívá i v univerzitním prostředí. Náš první večer jsme posléze strávili v komorním prostředí Divadla v Řeznické, kde jsme zhlédli tragikomickou hru současného italského dramatika Maria Gelardiho Zlomatka, která v závěru šokovala tím, kam až mohou dojít primitivní předsudky lidí, respektive přísně věřící, až psychopatické matky, která se odmítá smířit s faktem, že její syn je homosexuál. V hlavní roli excelovala Jitka Smutná spolu s Radkem Valentou, kterého jinak známe spíše coby Jindřicha z pohádky Princezna ze mlejna. Druhým místem, kam jsme se podívali na rozdíl od „áčka“, bylo Národní divadlo, kde se nás k našemu překvapení ujal v roli průvodce pan vrátný, který prohlídku začal s úsměvem a větami: „Vy jste z Ostravy? A z Poruby? To já jsem původně taky. Tak pojďte!“ Čekala nás kompletní prohlídka „Zlaté kapličky“, kdy jsme prošli snad vše od sklepa se základními kameny až po střechu, odkud byl báječný výhled do okolí. Bylo štěstím, že jsme se před prohlídkou posilnili na Národní třídě lahodnou kávou v Café Louvre či v neméně slavné kavárně Slavia, protože vyběhnout mnohokrát schody nahoru a zase dolů vyžadovalo mnoho energie. Nicméně i tak jsme z Národního divadla nakonec odcházeli všichni spokojeni, tím spíše, že jsme si na závěr udělali „selfíčka“ s bustami slavných herců nebo dramatiků. I se 4. B jsme se nakonec třetího dne vraceli domů unaveni, ale spokojeni, že nám všechny plány vyšly. A co se líbilo oběma třídám z navštívených míst nejvíce? Památník hrdinů heydrichiády! K mému (milému) překvapení to bylo právě toto hrůzné místo, kde hrdinskou smrtí vyhasly životy parašutistů J. Kubiše, J. Gabčíka, aj., kteří se podíleli na atentátu na R. Heydricha v roce 1942. Zájem studentů byl patrný z pietního chování, kdy s velkým zaujetím naslouchali příběhu dnes už neuvěřitelné odvahy, přátelství, ale i zrady a smrti, který se může zdát patetický, ale i po 75 letech šokuje svou historickou reálností. Slzy, svíčky hrdinům i vyprávění o zážitku dokazuje, že dnešní generace studentů není tak lhostejná, necitlivá a bez zájmu o historii, jak se občas říká.

PhDr. Tomáš Caloň

111.jpg

Smokeman zasahuje

25.10. 2017 jsme měli hezký den. Neučili jsme se. Vlastně jenom ráno 2 hodinky. A to se dá snést. A pak….. pak jsme šli přes sedmero hor a sedmero řek a sedmero údolí….asi tak 15 minut na VŠB, kde bojoval s „drakem“ p.ing Horák, vrátivší se z Itálie, ještě trochu opálen a plný energie. Viděli jsme, co jsme ještě neviděli (a už ani neuvidíme) a slyšeli jsme, co jsme už slyšeli mockrát, ale nevzpomněli jsme si…. Show plná pokusů a sladkých odměn byla super. Děkujeme a těšíme na další přednášky, tentokrát u nás na škole.
Vyučující chemie

ch3.jpg

Zájezd do Vídně se blíží!

Snímek obrazovky (10).png

Exkurze 4. A do Prahy

117.jpg

104.jpg

Německé divadelní představení

V rámci oslav Evropského dne jazyků jsme využili nabídku Domino Theater & Domino Project zhlédnout německé divadelní představení „3 x ÜBER DIE LIEBE (Třikrát O LÁSCE)“.
Jde o zcela nový typ výukového projektu, který využívá metodu ilustrovaného vyprávění, kdy mluvený text v podání rodilého mluvčího je jevištně propojen s pohyby herců. Roli vypravěče ztvárnil německý profesionální herec MAX MAUER z Berlína. Představení bylo inspirováno příběhy Hanse Christiana Andersena, jehož tři pohádky jsme měli možnost si poslechnout v německém jazyce.
Mgr. Jarmila Hartmanová

IMG_20171018_080228.jpg

Kterak jsme ve 2. A zakládali vlastní zpravodajské portály

IMG_20171004_091511_resized_20171019_091434202.jpg IMG_20171004_092855_resized_20171019_091433875.jpg

IMG_20171004_091357_resized_20171019_091435199.jpg IMG_20171004_091442_resized_20171019_091433517.jpg

Školní kolo pišQworek

Zahřívací kolo v pišQworkách už máme za sebou a těšíme se na oblastní turnaj! Kouřilo se z 18 hlaviček 1.- 3.ročníku. Po 6 kolech byl jasný vítěz: Patrik Plevák z 2.A, účastník loňského oblastního kola, favorit, který s přehledem obhájil svůj postup a Milku s Marskou. Dalších pět se muselo utkat o dvě atraktivní ceny. A jak chlapci řekli, ve světle konopných čokolád 1.místo vlastně není vítězstvím.

Vyhodnocení:
1.místo: Patrik Plevák, 2.A
2.místo: Eliška Černá, 2.A
3.místo: Filip Konečný, 2.A
Další postupující do oblastního kola: David Bahr 3.B, Adam Zmrzlík 3.A.
Našim gymplákům skvěle sekundovali deváťáci, kteří si přičichli k specifickým pravidlům pišQworek. V příštím roce to budou oni, kteří si pochutnají na cenách. Pokud u nás zůstanou.
Držíme palce našemu týmu v oblastním kole a vítězům přejeme dobrou chuť a všem zúčastněným budiž čest za fair play hru a skvělé chování.

Vyučující chemie

FullSizeRender.jpg

150 let Petra Bezruče

150 let Petra Bezruče jsme nemohli nechat bez oslavy. A pojali jsme to ve velkém - účastí na vědecké literární konferenci pořádané v rámci Bezručovy Opavy. Ne všemu jsme rozuměli, jsme teprve druháci, ale poslouchat slovutné profesory, jak se hádají o každý verš, to byl zážitek. K tomu návštěva památníku a nově otevřené expozice v rámci Slezského zemského muzea. Bezruč nás čeká i v hodinách literatury, už alespoň budeme vědět, o jak třaskavou látku půjde.

2. A

IMG_20170921_115931.jpg

Vidět – slyšet – ochutnat

Parádní pantomima, skvělý tanec, prezentace či zajímavosti o méně známých evropských zemích? Kvíz o ceny nebo slepá mapa? A co takhle trochu hudby nebo něco dobrého? To vše a mnoho dalšího se událo na naší škole dne 26. září, kdy jsme slavili Evropský den jazyků. Naši studenti připravili pestrý program se spoustou zajímavostí, ochutnávek evropských kuchyní a vše doprovázela hudba v podání skvělých dýdžejek.

Předmětová komise cizích jazyků
evr 1.jpg evr 3.jpg

evr 4.jpg evr 2.jpg

Jak jsme poprvé debatovali

Nedávno jsme se v debatním kroužku rozhodli, že navštívíme republikový sněm, turnaj a školení debatérů zároveň. Tato akce se konala v Babicích, což je obec blízko Prahy. Tam se nachází OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
Tato škola nás překvapila nádherným areálem a zázemím. Nechybělo vlastní divadlo, bazén, společenská místnost, multifunkční hřiště a v neposlední řadě ohrada se zvířaty. Načerpali jsme tedy mnoho informací ohledně toho, jak život v takové škole probíhá. Jejich výuka se výrazně liší, stejně jako maturita.
Ale přijeli jsme debatovat. Takticky jsme se rozdělili do tří týmů: Vít Lapčík, Jan Chorovský a já jsme se účastnili turnaje. Adéla Chlebusová se zapsala na školení, které se týkalo debaty, a paní učitelka Juránková se vzdělávala, jak býti správným debatním trenérem. Ta už sice správným trenérem je, ale potřebavala nějakou tu praxi, ať je to oficiální.
První večer – hned po příjezdu a večeři - náš tým obhajovali tezi „Systém českého školství by měl být zcela změněn“. To se nám bohužel nepovedlo, kvůli chabé přípravě. Ale vzorně jsme se z chyb poučili a první debata pro nás byla vlastně nejdůležitější, protože jsme měli možnost v praxi pochopit princip a strukturu soutěže a hodnocení.
Následující den nás čekaly dva zápasy. První na stejnou tezi, avšak náš úkol tentokrát byl ji negovat. Vyhráli jsme. Druhý zápas téhož dne byl na nepřipravenou tezi. Tu nám hodinu před zápasem zadali rozhodčí. Zněla „ Alkohol by měl být zakázán“. Určitě si dokážete představit, jak šťastní jsme byli, když jsme získali stranu negační, tudíž jsme měli tezi vyvrátit. To bylo pro nás výhodnější. Opět jsme zvítězili. Stáli jsme proti zvláštnímu týmu holek z Mendlova gymnázia Opava, které tezi pojaly tak, se jim podařilo nakonec vyhořet morálně (rozhodčí si smlsla). Další vítězství bylo naše.
V neděli nás čekal poslední zápas. Teze byla „Rodiče by měli mít právo sledovat veškeré aktivity svých dětí na sociálních sítích“. Získali jsme stranu afirmační, to pro nás byl nelehký úkol. Sestavili jsme si kvalitní case a díky již sehrané spolupráci jsme opoziční tým s přehledem porazili ve všech argumentech. Zaznamenali jsme třetí vítězství v řadě.
Není lepší možnost, jak zlepšit své komunikační schopnosti, než v poli debatního zápasu. Za krátkou dobu jsme udělali obrovský pokrok. Výrazně jsme se zdokonalili v tom, co nás bude provázet celý život. Zároveň jsme si užili perfektní výlet a hodně jsme se nasmáli. To, že jsme z Ostravy, jsme nemuseli nikomu říkat. Každý to poznal… díky naší úsporné mluvě. Těšíme se na další příležitost, děkujeme paní učitelce a všem, kteří nám poskytli tuto možnost.

Vojta Janša

IMG_20170915_191739.jpg

Kosmonautika a my

Přednáška pana Milana Halouska z České kosmické kanceláře, konaná na našem gymnáziu Hello dne 14.září 2017.
Opravdu potřebujeme k životu kosmonautiku?
Kosmonautika není jen těch několik lidí na Mezinárodní kosmické stanici 400 km nad našimi hlavami, nebo roboti zkoumající povrch Marsu. Kosmonautika jsou i družice umožňující nám sledování televize nebo telefonování, nápoje v prášku, dehydrované potraviny, CCD čipy ve fotoaparátech, joystick u počítače, suchý zip, solární panely, airbagy, teflonové pánve a žehličky, akumulátorové nářadí. V první části přednášky jsme slyšeli jak probíhá běžný den kosmonautů na orbitální stanici, to jak si připravují své jídlo, jak a kam chodí na záchod, kde spí a jak odpočívají. V druhé polovině přednášky jsme se dozvěděli co všechno člověk na Zemi využívá a používá, aniž tuší, že to má svůj počátek v kosmonautice. Přednášky se zúčastnili žáci druhého stupně ZŠ a gymnázia Hello.
Mgr. Květa Siváková

k.jpg

Anthropos

V pátek 22. 9. 2017 se třídy 4.A a 4.B, v rámci biologie účastnily exkurze do Anthroposu. Pavilon Anthroposu, který je pod záštitou Moravského zemského muzea v Brně, nám nabídl zajímavé expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu. Celá výstava byla koncipována do několika celků, např. "Morava lovců a sběračů", "Nejstarší umění Evropy" nebo "Paleolitické technologie" V druhé části jsme mohli vidět a získat poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury. Tato část expozice nesla názvy "Genetika ve vývoji člověka" a "Příběh lidského rodu". Nově vybudovaná expozice nám přiblížila nejen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky, ale řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů nám nastínila tehdejší způsob života na Zemi. Pochopitelně nejatraktivnější z celé exkurze byla všemi oblíbená rekonstrukce mamuta.

Mgr. Zuzana Skoupá

Ant 1.jpg

Nezapomeňte na nabídku výletů a včas se přihlaste!

Vídeň výlet.jpg
Praha výlet.png

Adaptační kurz

Minulý týden jsme s novou třídou byli na adaptačním kurzu v Trojanovicích. Hned první den, poté co jsme se ubytovali v chatičkách, jsme vyjeli lanovkou na Pustevny a odtud se vydali pěšky ke kapli svatého Cyrila a Metoděje, přitom jsme míjeli sochu Radegasta. Cestu zpět jsme zvolili po turistické zelené a to byl tedy pořádný sešup. Večer jsme hráli poznávací hry. Druhý den jsme se rozdělili na dvě skupinky - ta první, vyrazila do lanového centra Tarzánie, ta druhá na procházku po okolí. V Tarzánii jsme zvolili druhou nejobtížnější trasu - zelenou a po jejím zdolání jsme měli hezký pocit, že se to povedlo a my jsme obstáli. Adaptační kurz se nám moc líbil, poznali jsme na něm spoustu nových kamarádů, zažili jsme legraci a asi všichni jsme si to užili. Adaptace proběhla.

1.A

Adapťák 2.jpg

Pasování prváků

Tak už jsou naši! V úterý jsme je totiž pasovali na hrdé studenty prvního ročníku našeho gymnázia. Paní učitelka jim poklepala mečem na rameno, předala šerpu a bylo hotovo. A ten dort! Až ho bylo škoda sníst. Teď už jen vzhůru vstříc novým dobrodružstvím, zážitkům a vědomostem na gymnáziu Hello. Let´s go!

21427404_1593312487388201_1643915128083403390_o.jpg 21368834_1593312570721526_3373736327808122413_o.jpg

21366663_1593312497388200_735234826788133299_o.jpg 21458166_1593312490721534_8737851511977203661_o.jpg

Jsme v síti! HELLO! 1.A

WP_20170905_002.jpg

Důležité

Den otevřených dveří:

Út 21.11. 2017 15-18 hod.
Út 23. 1. 2018 15-18 hod.

Pořádáme přípravné kurzy!
Bližší informace.pdf

Sledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Zvolsi.info

Projekt 72 hodin
Show Dr. Michaela Londesborougha

Halloween
Tigrid stoletý

Wolfram
4.B v Praze

Smokeman zasahuje
4.A v Praze

Německé divadelní představení
Školní kolo pišQworek

150 let Petra Bezruče
Evropský den jazyků

Přednáška Kosmonautika a my
Debatní turnaj

Exkurze do Anthroposu
Adaptační kurz

Pasování prváků

Kontakt

Zástupkyně ředitelky

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook