Sledujte náš facebook a nic vám neunikne Gymnázia Hello na facebooku.

Na čem stavíme a jak fungujeme:


Vyvážený školní vzdělávací program - je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají žáci možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Pevně je v ŠVP zakomponován předmět SVĚT V SOUVISLOSTECH, který ve čtvrtém ročníku studentům nabízí aktuální témata, motivuje je k propojování nabitých vědomostí, ale rozvíjí i soft skills. Hlídáme si i mezipředmětové vazby, poskytujeme vhled do mediální scény, rozvíjíme kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech vysokých škol. NAŠI ABSOLVENTI VÍ, CO SE ŽIVOTEM.

Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši žáci prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Pevnou součástí pedagogického sboru jsou rodilí mluvčí, kteří zároveň mají didaktické dovednosti. Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky). Podporovány jsou i další jazyky - zvláště pak španělština a němčina - rovněž s možnostmi certifikátů. PRO NAŠE ABSOLVENTY JE CIZÍ JAZYK SAMOZŘEJMOSTÍ.

Seberealizace a odpovědnost – podporujeme žáky k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu, školního časopisu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu, v němž žijí. Žáci organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či se účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“ DEBATY SE NA HELLO NIKDO NEBOJÍ.

Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti. MODERNÍ DIDAKTIKA JE U NÁS NA PROGRAMU DNE.

Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi žáky a pedagogy. Klima třídy je na prvním místě. Z průzkumů mezi žáky vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení. Práce pedagoga nekončí se zazvoněním. JSME ŠKOLA, KDE VZNIKAJÍ CELOŽIVOTNÍ PŘÁTELSTVÍ.

Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje žáky nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu. UMÍME POMOCI.

Mimoškolní aktivity – přes veškerou práci v hodinách si uvědomujeme, že to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale se společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla, literární autobusy, debatní ligy, vědecké exkurze aj. JDEME DO ZÁŽITKŮ.

Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny žáky, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 15 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům prospěchové stipendium až ve výši 15 tisíc korun ročně. DĚTI SI LEPŠÍ ŠKOLU ZASLOUŽÍ.

Důležité

COVID - KDO O ČEM ROZHODUJE? Covid opatení.JPG

Ke stažení.pdf

POJĎTE S NÁMI DO TOHO Den na zkoušku


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook