Novinky a události můžete sledovat i na komentovaných stránkách Gymnázia Hello na facebooku.

Na čem stavíme a jak fungujeme:


Vyvážený školní vzdělávací program - je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají žáci možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Naši žáci jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech škol.

Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši žáci prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Aktuálně je pevnou součástí pedagogického sboru Brit. Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky).

Seberealizace a odpovědnost – podporujeme žáky k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu v němž žijí. Žáci organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, …podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“

Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti.

Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi žáky a pedagogy. Z průzkumů mezi žáky vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení.

Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje žáky nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu.

Mimoškolní aktivity – nejen znalostmi je člověk živ a to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla. Z pravidelných aktivit mohou žáci navštěvovat například florbal, anglickou konverzaci nebo mozkovnu.

Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny žáky, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 15 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům prospěchové stipendium až ve výši 10 tis. ročně.

Důležité

Den otevřených dveří
úterý 22.10. 15:00-18:00
Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám info zdeSledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

Výstava Situation Silesia 2019

Ekokurz

Zahájení 25. debatní sezóny

Světové setkání

PišQworky

Halloween

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook