O škole / O nás

Na čem stavíme a jak fungujeme:


Vyvážený školní vzdělávací program - je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají studenti možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Naši studenti jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech vysokých škol.

Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši studenti prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Aktuálně jsou pevnou součástí pedagogického sboru Brit a Kanaďan. Připravujeme studenty na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky).

Seberealizace a odpovědnost – podporujeme studenty k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu, v němž žijí. Studenti organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či se účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, …podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“

Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti.

Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi studenty a pedagogy. Z průzkumů mezi studenty vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení.

Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje studenty nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu.

Mimoškolní aktivity – nejen znalostmi je člověk živ a to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale se společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla. Z pravidelných aktivit mohou studenti navštěvovat například anglickou konverzaci, debatní a literárně-historický klub.

Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny studenty, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 15 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším studentům prospěchové stipendium až ve výši 10 tis. ročně.

Důležité

Vydávání vysvědčení - pátek 22.6.

Ředitelské volno 25.6.-29.6.


Výsledky přijímacího řízení - 2. koloSledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Sportovní den
Exkurze do Příboru

Laser game
Exkurze do Marlenky

Exkurze do FNO
Fun golf

Exkurze do zoo
Joy Run

Anglický Slavík
Landek Park

Přednáška Masožravky
Vodácký kurz

Planetárium
Přednášky VŠB

Den země
Poslední zvonění

Dobrovolníci na transfuzní stanici
Maturity nanečisto

Olympiáda v RJ
Projekt EDISON

Po stopách holocaustu
Olympiáda ve ŠJ

Lyžařský kurz
Olympiáda v AJ

Charitativní sbírka MOMENT
Olympiáda v NJ

Projekt Emise
Don Quijote de la Ancha

Srdíčkový týden
Návštěva domova důchodců

Debatní liga
Esperanto na Hello

Divadlo Zamilovaný Shakespeare
Divadlo Hodina před svatbou

Lingvistická olympiáda
Znakový jazyk

Volba povolání Orlová
Vánoční Vídeň

Beseda s panem Topolánkem
Středoškolák, vysokoškolák

Energie z odpadů
Dobročinná sbírka

Jsme škola, která nevypouští duši…
4.kapka Hello

Tajemná Indonésie
Zvolsi.info

Projekt 72 hodin
Show Dr. Michaela Londesborougha

Halloween
Tigrid stoletý

Wolfram
4.B v Praze

Smokeman zasahuje
4.A v Praze

Německé divadelní představení
Školní kolo pišQworek

150 let Petra Bezruče
Evropský den jazyků

Přednáška Kosmonautika a my
Debatní turnaj

Exkurze do Anthroposu
Adaptační kurz

Pasování prváků

Kontakt

Zástupkyně ředitelky

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook