O škole / O nás

chodba 3NP.JPG

Na čem stavíme a jak fungujeme:


Vyvážený školní vzdělávací program - je postaven na všeobecném vzdělání a dává stejný prostor jak humanitním, tak přírodovědným vědám. Ve 3. a 4. ročníku, pak mají žáci možnost profilovat se formou volitelných seminářů. Naši žáci jsou úspěšní v přijímacím řízení na všech typech vysokých škol.

Rozšířená výuka jazyků a příprava na zkoušky Cambridge English – zakládáme si na tom, aby všichni naši žáci prakticky ovládali živý jazyk na komunikativní úrovni. Proto mají každý týden ve všech ročnících hodiny s rodilými mluvčími. Aktuálně je pevnou součástí pedagogického sboru Brit. Připravujeme žáky na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které jsou celoživotně a mezinárodně platné (na rozdíl od maturitní zkoušky).

Seberealizace a odpovědnost – podporujeme žáky k spoluvytváření školy, ať už prostřednictvím školního parlamentu či individuálně. Vedeme je k odpovědnému chování k sobě, i ke světu, v němž žijí. Žáci organizují charitativní sbírky, darují krev, podílí se na aktivitách pro seniory, zvelebování vlastního okolí či se účastní projektů s ekologickou tématikou. Dle České školní inspekce „…využívá škola pozitivní motivace, …podporuje samostatnost a tvořivost žáků, poskytuje prostor pro seberealizaci, včetně rozvoje přirozeného nadání.“

Otevřenost – jsme otevření novým trendům, světu mimo školu, spolupráci s vysokými školami, vědeckými ústavy, firmami, účastníme se mezinárodních projektů Erasmus+, Edison, eTwining a dalších. Mezi pedagogy jsou i lidé z praxe. Podporujeme veškeré aktivity, které přináší tolik potřebný kontakt s realitou a zkušenosti.

Respekt – pěstujeme vzájemný respekt mezi žáky a pedagogy. Z průzkumů mezi žáky vyplývá, že právě vstřícný přístup pedagogů a jejich podpora, je jedna z věcí, které si na škole nejvíc cení.

Bezpečnost – jsme malá škola, známe každého žáka. To nám umožňuje žáky nasměrovat a zavčasu reagovat na případné nežádoucí jevy v kolektivu.

Mimoškolní aktivity – nejen znalostmi je člověk živ a to, na co se nejvíc vzpomíná, obvykle nebývá spjato s výukou, ale se společnými zážitky mimo školu. Proto organizujeme adaptační kurzy a lyžařské kurzy, výjezdy do zahraničí, besedy, společná divadla. Z pravidelných aktivit mohou žáci navštěvovat například anglickou konverzaci, debatní a literárně-historický klub.

Prospěchová a sociální stipendia – chceme školu učinit přístupnou pro všechny žáky, proto nabízíme sociální stipendia až do výše 15 tis. ročně, které pokrývá školné. Zároveň chceme ocenit studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům prospěchové stipendium až ve výši 15 tis. ročně.

ucebna gympl 2.JPG

Důležité

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

Výstava Situation Silesia 2019

Ekokurz

Zahájení 25. debatní sezóny

Světové setkání

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH

Hello Rovoluce!!

Debate League

Střepiny světa

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook