CO u nás studovat ++ DOKUMENTY ++ PROČ u nás studovat
ZKUSTE JEDEN DEN STŘEDOŠKOLÁKEM

Billboard_web.jpg Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu Kopie návrhu VEVERKA PRO DOBROU NÁLADU (2).png

Školní vzdělávací program Gymnázia Hello je nastaven tak, aby i za pomoci moderních pedagogických metod srovnal během prvního ročníku případné rozdíly mezi žáky z jednotlivých základních škol a na pevných základech pak mohl stavět přípravu na maturitní zkoušky a úspěšné přijímací zkoušky na vysokou školu.

Důraz na jazykové vzdělání, moderní technologie, soft skills – rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností aj. pak zaručuje kvalitní přípravu i pro pracovní život.

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) v roce 2022:

  • do 1. března 2022 termín podání přihlášky
  • do 31. ledna 2022 ředitelka školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
  • 12. a 13. dubna 2022 JPZ na 4leté obory a nástavby
  • 19. a 20. dubna 2022 JPZ na víceletá gymnázia
  • 28. dubna 2022 předá Centrum výsledky JPZ ředitelům, kteří do 2 pracovních dnů vyhlásí výsledky přijímacího řízení zveřejněním přijatých uchazčů na vývěsce školy a na webových stránkách pod registračním číslem přiděleným uchazečům. Rozhodnutí o nepřijetí je odesláno poštou.
  • 10. a 11. května 2022 náhradní termíny JPZ

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru dané školy potvrdí odevzdáním zápisového lístku (ZL) ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (ZL vydává ZŠ žáka). Zpětvzetí ZL není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere ZL zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání ZL je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Pořadí obou škol uvedených v tiskopise je na obou tiskopisech stejné (1. škola = 1. termín, 2. škola = 2. termín). JPZ lze na jedné škole konat dvakrát pouze tehdy, když si uchazeč podá dvě přihlášky do různých oborů vzdělání. V případě stejného oboru koná uchazeč JPZ pouze jednou.

Máte-li jakýkoliv dotaz, rádi Vám odpovíme. Kontaktujte nás na info@gymnaziumhello.cz nebo volejte

Mgr. Petře Noskové,
zástupkyni ředitelky školy na tel. 778 545 789
či pište na noskova@helloskola.cz
Těšíme se na Vás.

Důležité

COVID - KDO O ČEM ROZHODUJE? Covid opatení.JPG

Ke stažení.pdf

POJĎTE S NÁMI DO TOHO Den na zkoušku


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook