projekty / Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy

Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy:

https://www.ostrava.cz/cs

logo-ostrava.png

Talent jako diamant I

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018. Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium, zejména na didaktické pomůcky, odbornou literaturu, licence na software a interaktivní učebnice, vstupné a dopravu žáků na exkurze a přednášky, vzdělávání pedagogů a mzdové náklady na metodiku, koordinaci aktivit v oblasti nadání.

Talent jako diamant II

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019. Cílem první etapy (a také projektu) bylo diamanty nalézt, zajistit si základní nástroje k opracování a začít opracovávat. V druhé etapě jsme se zaměřili na hledání systému, jak trvale nacházet drahokamy a pořízení profesionálnějších nástrojů kopracování (v našem případě vzdělání pro pedagogy a pomůcky pro žáky). Díky tomuto programu se nám podařilo:
Navázat dlouhodobou spolupráci s patronem nadaných žáků – nadačním fondem QIIDO v oblasti vzdělávání pedagogů, identifikaci nadání a sdílení zkušeností s?dalšími školami věnujícími se nadaným dětem.
Zavést obohacující hodiny pro nadané žáky.
Nastavit několik individualizovaných hodin – zejména pro žáky jazykově nadané.
Zapojit žáky a studenty do soutěží.
Pořídit a ve výuce využívat pomůcky rozvíjející intelekt i kreativitu.
Doplnit a rozšířit zdroje a pracovní listy k efektivnější individualizaci ve výuce.
Realizovat výukové programy pro vybrané žáky dle oborů excelence.
Zapojili jsme se do aktivit Odysea Mysli, podporující týmovou spolupráci, kreativitu a talent.
Zřídit funkci koordinátora nadání.

Qiido logo.png

Od vědomosti k dovednosti - My se vědy nebojíme I + II

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 a navazující program od 1.4. 2018 do 31.3.2019.
Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium na didaktické hry, nářadí, materiál pro experimenty, tablety, polytechnické stavebnice, přenosnou laboratoř a pomůcky, exkurze, mzdové náklady lektorů a pedagogů zapojených do aktivit pro nadané žáky a věcné ceny pro žáky.

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy v době od 1.1.2017 do 30.6.2018

Dotační prostředky využity na zajištění pedagogů a lektorů vyučujících v cizím jazyce pro MŠ, ZŠ gymnázium.

Aktivní školka, v níž to prostě žije

Neinvestiční dotace na období 1.1. 2018 - 30.11.2018.

Přijď k nám - u nás to žije každý den

Neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací projektu v období 1.1.2018 - 30.11.2018.

Účelová neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

DůležitéPOJĎTE S NÁMI DO TOHO Den na zkoušku


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook