projekty / Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy

Projekty realizované s finanční podporou statutárního města Ostravy:

https://www.ostrava.cz/cs

logo-ostrava.png

Talent jako diamant I

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018. Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium, zejména na didaktické pomůcky, odbornou literaturu, licence na software a interaktivní učebnice, vstupné a dopravu žáků na exkurze a přednášky, vzdělávání pedagogů a mzdové náklady na metodiku, koordinaci aktivit v oblasti nadání.

Talent jako diamant II

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019. Cílem první etapy (a také projektu) bylo diamanty nalézt, zajistit si základní nástroje k opracování a začít opracovávat. V druhé etapě jsme se zaměřili na hledání systému, jak trvale nacházet drahokamy a pořízení profesionálnějších nástrojů kopracování (v našem případě vzdělání pro pedagogy a pomůcky pro žáky). Díky tomuto programu se nám podařilo:
Navázat dlouhodobou spolupráci s patronem nadaných žáků – nadačním fondem QIIDO v oblasti vzdělávání pedagogů, identifikaci nadání a sdílení zkušeností s?dalšími školami věnujícími se nadaným dětem.
Zavést obohacující hodiny pro nadané žáky.
Nastavit několik individualizovaných hodin – zejména pro žáky jazykově nadané.
Zapojit žáky a studenty do soutěží.
Pořídit a ve výuce využívat pomůcky rozvíjející intelekt i kreativitu.
Doplnit a rozšířit zdroje a pracovní listy k efektivnější individualizaci ve výuce.
Realizovat výukové programy pro vybrané žáky dle oborů excelence.
Zapojili jsme se do aktivit Odysea Mysli, podporující týmovou spolupráci, kreativitu a talent.
Zřídit funkci koordinátora nadání.

Qiido logo.png

Od vědomosti k dovednosti - My se vědy nebojíme I + II

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 a navazující program od 1.4. 2018 do 31.3.2019.
Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium na didaktické hry, nářadí, materiál pro experimenty, tablety, polytechnické stavebnice, přenosnou laboratoř a pomůcky, exkurze, mzdové náklady lektorů a pedagogů zapojených do aktivit pro nadané žáky a věcné ceny pro žáky.

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy v době od 1.1.2017 do 30.6.2018

Dotační prostředky využity na zajištění pedagogů a lektorů vyučujících v cizím jazyce pro MŠ, ZŠ gymnázium.

Aktivní školka, v níž to prostě žije

Neinvestiční dotace na období 1.1. 2018 - 30.11.2018.

Přijď k nám - u nás to žije každý den

Neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací projektu v období 1.1.2018 - 30.11.2018.

Účelová neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Důležité

VYSVĚDČENÍ
pátek 28.6. 8:00
LETNÍ PRÁZDNINY
29.6. - 1.9.2019
Sledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Intenzivní kurz matematiky na Horní Bečvě

Evropský den jazyků

Kurz makrofotografie

Týden španělské kultury

Oslava 100 let Československa

Pasování 1. ročníku

Exkurze Krevní centrum

Nebudu překvapen - projekt Městské policie Ostrava

Galerie Plato pro školy: Současné UMĚNÍ??? Update

Debatní turnaj

pIšQworky

Prezentace Univerzity obrany v Brně

Soutěž ve čtení německých textů

Lingvistická olympiáda

Snídaně mozků

Fake news

Debatní turnaj Šumperk

Pouliční divadlo Cyril a Metoděj

Beseda se zaměstnanci Úřadu práce v Ostravě

Divadelní představení Miláček

Španělská gastronomie

Vánoční bruslení

Černá země? Mýtus a realita

Olympiáda ve ŠJ

Komenský jde znovu do EXILU

DESET - současné německé umění

Pitva kravského oka

Přírodovědné odpoledne plné pokusů

Přednáška Dobble

Není všechno zlato, co se třpytí

Matematický klokan

Sluneční soustava

Biokompatibilní slitiny

Odborníci ve výuce matematiky

Nemravnosti o lvech

VŠB - Stavební fakulta

Poslední zvonění

Katedra audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě

Studentské volby do Evropského parlamentu

2.A v laboratořích na VŠB

7. Hello kapka

Talk and Twerk

Hrátky s procenty

Setkání úspěšných žáků a studentů

Vodácký kurz 3.A

Výlet do Vídně

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook