Školné

Školné pro školní rok 2017/18

1) Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou jazyků

Školné 1500,- Kč/měsíc po celou dobu studia od 1. do 4. ročníku. Školné zahrnuje výuku, včetně nepovinných předmětů a zájmových aktivit. V 1. ročníku školné zahrnuje i veškeré učebnice pro výuku cizích jazyků.

2) Anglická třída

Školné 3000,- Kč/měsíc po celou dobu studia od 1. do 4. ročníku. Školné zahrnuje posílenou výuku s rodilými mluvčími, využití angličtiny i v nejazykových předmětech, nepovinné předměty a zájmové aktivity. V 1. ročníku školné zahrnuje i veškeré učebnice pro výuku cizích jazyků a ve všech ročnících doplňkové zahraniční učebnice využívané v přírodovědných a společenskovědních předmětech s angličtinou.

Výše školného zůstává stejná po celou dobu studia.

Školné zahrnuje výuku, včetně nepovinných předmětů a zájmových aktivit. Pro každý rok připravujeme pestrou nabídku volitelných aktivit (sportovní, umělecké, jazykové, přírodovědné...). V 1. ročníku školné zahrnuje i veškeré učebnice pro výuku cizích jazyků.

Mimoškolní kurzy či samostatné akce se hradí samostatně (např. lyžařský kurz, pobyt ve škole v přírodě, výlety ...)

Stipendium

Sociální stipendium

Gymnázium HELLO vypisuje stipendium na úhradu nákladů školného pro žáky, jimž by jejich finanční situace znemožňovala studium. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů studia ve výši předepsaného školného pro příslušný školní rok.

Stipendium je stanoveno ve výši:

1 500,- Kč měsíčně (tj. 100 % školného)

Podmínky pro udělení stipendia

Sociální stipendium bude poskytnuto žákům, jejichž rodičům jsou přiznány přídavky na děti. Toto musí být doloženo kopií o rozhodnutí přiznání těchto dávek vedení školy. Potvrzení musí být dodáno před nástupem do školy a následně na konci každého kalendářního roku. Tito žáci nebudou platit školné.

Na stipendium však není právní nárok. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo stipendium neudělit, zastavit jeho poskytování, odejmout jej, omezit počet příjemců či jinak upravit pravidla jeho poskytování.

Prospěchové stipendium

Cílem stipendií je podpořit zájem žáků gymnázia o studium a motivovat je k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Naše gymnázium odměňuje výborné žáky prospěchovým stipendiem až 10.000,- Kč ročně.

Poskytujeme možnost studia zdarma prvním 3 studentům s nejlepšími výsledky v přijímacím řízení na naší škole - prostě stojíme o ty nejlepší.

Podmínky pro udělení stipendia

1. Prospěchová stipendia budou přiznána žákům na základě hodnocení za předcházející pololetí školního roku.

2. Žák musí být v pololetí hodnocen ze všech předmětů a z žádného předmětu nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný a nesmí mít snížený stupeň z chování.

3. V případě udělení důtky ředitele školy bude prospěchové stipendium odejmuto na dobu tří měsíců.

4. V případě udělení podmíněného vyloučení ze školy bude stipendium odejmuto do konce doby trvání podmínky.

5. Výše prospěchového stipendia bude měsíčně upravována třídním učitelem na základě plnění studijních povinností žáka a jeho chování.

Výše prospěchových stipendií (za měsíc):

  • Prospěchová stipendia při studijním průměru 1,00 = 1000,-
  • Prospěchová stipendia při studijním průměru 1,01 - 1,25 = 500,-
  • Prospěchová stipendia při studijním průměru 1,26 - 1,50 = 250,-

Žákům 1. ročníku bude prospěchové stipendium přiznáno od 2. pololetí školního roku.

Důležité

Vydávání vysvědčení - pátek 22.6.

Ředitelské volno 25.6.-29.6.


Výsledky přijímacího řízení - 2. koloSledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Sportovní den
Exkurze do Příboru

Laser game
Exkurze do Marlenky

Exkurze do FNO
Fun golf

Exkurze do zoo
Joy Run

Anglický Slavík
Landek Park

Přednáška Masožravky
Vodácký kurz

Planetárium
Přednášky VŠB

Den země
Poslední zvonění

Dobrovolníci na transfuzní stanici
Maturity nanečisto

Olympiáda v RJ
Projekt EDISON

Po stopách holocaustu
Olympiáda ve ŠJ

Lyžařský kurz
Olympiáda v AJ

Charitativní sbírka MOMENT
Olympiáda v NJ

Projekt Emise
Don Quijote de la Ancha

Srdíčkový týden
Návštěva domova důchodců

Debatní liga
Esperanto na Hello

Divadlo Zamilovaný Shakespeare
Divadlo Hodina před svatbou

Lingvistická olympiáda
Znakový jazyk

Volba povolání Orlová
Vánoční Vídeň

Beseda s panem Topolánkem
Středoškolák, vysokoškolák

Energie z odpadů
Dobročinná sbírka

Jsme škola, která nevypouští duši…
4.kapka Hello

Tajemná Indonésie
Zvolsi.info

Projekt 72 hodin
Show Dr. Michaela Londesborougha

Halloween
Tigrid stoletý

Wolfram
4.B v Praze

Smokeman zasahuje
4.A v Praze

Německé divadelní představení
Školní kolo pišQworek

150 let Petra Bezruče
Evropský den jazyků

Přednáška Kosmonautika a my
Debatní turnaj

Exkurze do Anthroposu
Adaptační kurz

Pasování prváků

Kontakt

Zástupkyně ředitelky

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook