Školné

Školné pro školní rok 2019/20

1) Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou jazyků

Školné 2500,- Kč/měsíc po celou dobu studia od 1. do 4. ročníku. Školné zahrnuje výuku, včetně nepovinných předmětů a zájmových aktivit. V 1. ročníku školné zahrnuje i veškeré učebnice pro výuku cizích jazyků.

2) Anglická třída

Školné 3500,- Kč/měsíc po celou dobu studia od 1. do 4. ročníku. Školné zahrnuje posílenou výuku s rodilými mluvčími, využití angličtiny i v nejazykových předmětech, nepovinné předměty a zájmové aktivity. V 1. ročníku školné zahrnuje i veškeré učebnice pro výuku cizích jazyků a ve všech ročnících doplňkové zahraniční učebnice využívané v přírodovědných a společenskovědních předmětech s angličtinou.

Výše školného zůstává stejná po celou dobu studia.

Školné zahrnuje výuku, včetně nepovinných předmětů a zájmových aktivit. Pro každý rok připravujeme pestrou nabídku volitelných aktivit (sportovní, umělecké, jazykové, přírodovědné...). V 1. ročníku školné zahrnuje i veškeré učebnice pro výuku cizích jazyků.

Mimoškolní kurzy či samostatné akce se hradí samostatně (např. lyžařský kurz, pobyt ve škole v přírodě, výlety...)

Stipendium

Prospěchové stipendium

Žádost o sociální stipendium

Důležité

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
22.12. - 2.1.DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ÚTERÝ 22.1. 15-18 hod.Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám - Více informací zde


Sledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Intenzivní kurz matematiky na Horní Bečvě

Evropský den jazyků

Kurz makrofotografie

Týden španělské kultury

Oslava 100 let Československa

Pasování 1. ročníku

Exkurze Krevní centrum

Nebudu překvapen - projekt Městské policie Ostrava

Galerie Plato pro školy: Současné UMĚNÍ??? Update

Debatní turnaj

pIšQworky

Prezentace Univerzity obrany v Brně

Soutěž ve čtení německých textů

Lingvistická olympiáda

Snídaně mozků

Fake news

Debatní turnaj Šumperk

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook