Studium / Maturitní zkoušky

Nejdůležitější informace pro maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

MZ ve šk.r. 2021-2022.pdf

Termíny

1. 12. 2021 termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy pro jarní zkušební termín
31. 3. 2022 termín odevzdání seznamu literatury ke zkoušce ředitelce školy z českého jazyka a literatury pro jarní zkušební termín
5. 4. 2022 písemné práce z ČJL
6. 4. 2022 písemné práce z AJ
7. 4. 2022 písemné práce z NJ, ŠJ
2. 5. 2022 didaktický test z AJ 13:00 - 15:20
3. 5. 2022 didaktický test z ČJL 8:00 - 9:45
4. 5. 2022 didaktický test z NJ 13:00 - 15:20
15. 5. 2022 výsledky didaktických testů
30. 5. - 1. 6. 2022 ústní maturitní zkoušky

KATALOG POŽADAVKŮ
https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku

MATURITNÍ ZPRAVODAJ
https://www.cermat.cz/files/files/Aktuality/2022/Cermat__MZ_57_21.pdf

Společná část maturitní zkoušky
Společná část maturitní zkoušky je konána pouze formou didaktických testů, které zadává a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (dříve CERMAT).
Povinně bude každý maturující žák konat didaktický test z českého jazyka a literatury.
Dále si žák musí volit mezi didaktickým testem z cizího jazyka (AJ, NJ, ŠJ) nebo didaktickým testem z matematiky. V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit až dvě zkoušky: z cizího jazyka, z matematiky a z matematiky rozšiřující.
Didaktické testy budou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hodnocení „uspěl“ je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.
Podmínkou konání zkoušek profilové části není úspěšné vykonání didaktických testů.

Nepovinná zkouška z matematiky

Profilové části maturitní zkoušky

  • NAHRAZENÍ ZKOUŠKY Z CIZÍHO JAZYKA
    Sdělení školy v souladu s § 81 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších přepisů

    Jednu ze čtyř povinných zkoušek konanou z cizího jazyka nebo jednu ze dvou nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka lze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové kompetence žáka na úrovni B2 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky u tzv. 1. cizího jazyka a na úrovni B1 nebo úrovni vyšší u 2. cizího jazyka.
     

Žák v takovém případě podává ředitelce školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky nejpozději do 30. dubna pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období daného školního roku (§ 19 a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění).

Formulář žádosti o nahrazení zkoušky, který můžete vyplnit a vytisknout:
Ke stažení zde

Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák současně předloží ředitelce školy originál dokladu (certifikátu) k nahlédnutí.
Viz též Informace MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-4

Protože na vysvědčení bude u příslušné zkoušky místo stupně prospěchu slovo "nahrazeno", nebude tato zkouška součástí celkového hodnocení maturitní zkoušky.

Důležité

COVID - KDO O ČEM ROZHODUJE? Covid opatení.JPG

Ke stažení.pdf

POJĎTE S NÁMI DO TOHO Den na zkoušku


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook