Studium / Maturitní zkoušky / Biologie - maturitní test

Vyzkoušejte si, jak jste na tom před maturitní zkouškou

UKÁZKA TESTU

Úloha 1

V přírodě se můžeme setkat s dvojím typem rozmnožování: pohlavním (sexuálním) a nepohlavním (asexuálním). Proč je z fylogenetického hlediska pohlavní rozmnožování výhodné?
A) Se vznikem pohlavního rozmnožování organismy začaly osidlovat vodní prostředí.
B) Pohlavní rozmnožování dává vznik genetické variabilitě potomstva.
C) Pohlavní rozmnožování umožňuje křížit různé druhy. ++ D) Pohlavní rozmnožování umožnilo vznik prvním zeleným rostlinám.

Úloha 2

Které tvrzení o způsobu příjmu a výdeje látek buňkou je správné?
A) Fagocytóza je pohlcování mezibuněčné tekutiny.
B) Vápenaté a draselné ionty jsou společně uvolňované z buňky ven endocytózou.
C) Nízkomolekulární látky jsou přijímány polopropustnou buněčnou stěnou za spotřeby ATP.
D) Makromolekuly mohou být buňkou přijímány prostřednictvím membránových přenašečů.

Úloha 3

Které z následujících tvrzení správným způsobem popisuje kristy?A) Jde o malé krystalky odpadních látek ve vakuolách - typ buněčných inkluzí.
B) Jsou to speciální struktury na vnitřním povrchu plazmatické membrány, která se účastní metabolických procesů.
C) Jde o komplex anorganických látek, který prostupuje buněčnou stěnu rostlin.
D) Jde o záhyby vnitřní membrány v mitochondriích eukaryotních buněk.

Úloha 7

VÝCHOZÍ TEXT Na jediné rostlině kukuřice můžeme pozorovat dva typy květenství. Jedno má tvar laty na vrcholu rostliny, druhé má charakter palice a je umístěno v paždí listů rostliny. (Cermat)
Co lze z tohoto popisu rostliny odvodit?
A) Kukuřice má oboupohlavné květy.
B) Kukuřice je jednodomá rostlina.
C) Kukuřice je dvoudomá rostlina.
D) Kukuřice nemůže být samosprašná rostlina.

Úloha 14

VÝCHOZÍ TEXT Mezi běžné lesní houby patří hřiby, muchomůrky, holubinky apod. Jedna z jejich forem je tvořena jemnými mikroskopickými vlákny trvale přežívajícími v půdě. Za určitých podmínek z nich vyrůstá další forma tvořená obvykle třeněm a kloboukem. (Cermat)
Napište, jak se nazývá forma trvale přežívající v půdě:

Úloha 21

Někteří samci pěvců (pěnkava, červenka, hýl) jsou pestřeji zbarveni než samice. Jaký je význam tohoto zbarvení?
A) Samec svým nápadným zjevem imponuje samicím a ostatním samcům.
B) Toto nápadné zbarvení nemá pro komunikaci samce s okolím žádný specifický význam.
C) Samec svým nápadným zjevem odstrašuje predátory, např. kočky nebo dravé ptáky.
D) Nápadný zjev samce má význam pro mláďata - lépe si samce zafixují a lépe ho poznají, když přilétá na hnízdo.

Úloha 24

Které části se v lidském těle vyskytují v počtech 20-1-5-2-12 v tomto pořadí?
A) meziobratlové ploténky - čepovec - bederní obratle - čéšky -laloky koncového mozku
B) zuby mléčného chrupu - hypofýza - bederní obratle - třmínky středního ucha - hrudní obratle
C) prsty - dolní čelist - křížové obratle - kovadlinky středního ucha - zuby mléčného chrupu
D) okohybné svaly - horní čelist - krční obratle - kosti patní - kosti pletenců lopatkových

Úloha 33

Napište, jak se nazývají buňky, které jsou součástí nervové tkáně člověka a jejichž funkcí je zajistit oporu, ochranu a výživu neuronů:

Úloha 34

Při aktivní imunizaci jsou do těla pacienta nejčastěji vpraveny:
A) hotové protilátky.
B) laboratorně upravené skupiny bílých krvinek.
C) usmrcené nebo oslabené choroboplodné zárodky.
D) červené krvinky a krevní sérum.

Úloha 43

VÝCHOZÍ TEXT Bylo zjištěno, že krvinky přibližně 84 % obyvatel velké panmiktické populace mají znak Rh+, určený úplně dominantní alelou R. To znamená, že jedinci Rh+ jsou buď dominantní homozygoti (RR), nebo heterozygoti (Rr). (Cermat)
Napište, kolik procent tvoří jedinci, kteří mají genotyp homozygotně dominantní (RR):

Řešení

 • 1 B - 2 body
 • 2 D - 2 body
 • 3 D - 2 body
 • 7 B - 2 body
 • 14 mycelium, podhoubí - 3 body
 • 21 A - 2 body
 • 24 B - 2 body
 • 33 gliové buňky - 3 body
 • 34 C - 2 body
 • 43 - 36 % RR - 3 body

Zdroj: http://www.lidovky.cz/vyzkousejte-si-maturitu-z-biologie-dbi-/veda.aspx?c=A110323_173640_ln_veda_kim

Důležité

Přijímací zkoušky do prvních ročníků 2021


Vyzkoušejte si u nás den


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

 • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook