Studium / Maturitní zkoušky / Komplexní zkouška z ruského jazyka

Komplexní zkouška

MZ z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 • didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení a poslech),
 • písemné práce,
 • ústní zkoušky.

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.
Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu zkoušku/y, u které neuspěl.

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky na www.novamaturita.cz pro příslušný zkušební předmět.

Didaktický test

DT se skládá ze dvou subtestů:

 • poslech (40 minut),
 • čtení a jazyková kompetence (60 minut).

Slovníky nejsou během testování povoleny.

Žáci nejprve řeší poslechový subtest, následně pak subtest čtení a jazyková kompetence.

Písemná práce

 • PP z cizího jazyka se skládá ze dvou částí.
 • v každé části žák na základě zadání zpracovává jiný slohový útvar
 • zadání PP je v českém nebo cizím jazyce v závislosti na úkolu, který má žák zpracovat
 • v každé části žák zpracovává jeden text odlišného typu, délky a na odlišné téma / situaci
 • V průběhu testování mohou žáci používat vlastní slovníky, pokud tyto neobsahují zvláštní přílohy věnované specificky písemnému projevu / korespondenci
 • vymezený čas: 60 minut (zahrnuje přečtení zadání i zápis odpovědí)

Metodika hodnocení písemných prací z cizího jazyka


1. V případě, že práce v 1. deskriptoru (požadovaná charakteristika textu není dodržena) v oddíle 1A obdrží 0 bodů, již se dále nehodnotí a celkové hodnocení práce je 0 bodů.
2. Závěrečný komentář bude povinný v případě, kdy je práce hodnocena 0 body nebo v případě, kdy je hodnocena pod hladinou cut off score.

Důležité

Přijímací zkoušky do prvních ročníků 2021


Vyzkoušejte si u nás den


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

 • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook