Studium / Maturitní zkoušky / Model maturitní zkoušky v roce 2019

Model maturitní zkoušky pro rok 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturitní zkoušky, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

SPOLEČNÁ ČÁST - 2 povinné zkoušky:

1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk nebo matematika

Zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a zkouška ze zkušebního předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných:
a) formou didaktického testu,
b) formou písemné práce,
c) ústní formou před zkušební maturitní komisí.

Zkouška ze zkušebního předmětu matematika se koná formou didaktického testu.

Nepovinné zkoušky:
Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám.

Platná legislativa:
Školský zákon
Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

PROFILOVÁ ČÁST - 2 povinné zkoušky

V souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji:

- profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek z nabídky předmětů a dále žák může konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky z nabídky předmětů
- profilová část povinných i nepovinných zkoušek se bude konat formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

Povinné zkoušky:
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Dějepis
OSVZ
Biologie
Geografie

Nepovinné zkoušky:
Nabídka se shoduje s nabídkou povinných zkoušek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období: do 3. 12. 2018

PaedDr. Ivona Klímová
ředitelka školy

V Ostravě 26. 9. 2018

Důležité

VYSVĚDČENÍ
pátek 28.6. 8:00
LETNÍ PRÁZDNINY
29.6. - 1.9.2019
Sledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Intenzivní kurz matematiky na Horní Bečvě

Evropský den jazyků

Kurz makrofotografie

Týden španělské kultury

Oslava 100 let Československa

Pasování 1. ročníku

Exkurze Krevní centrum

Nebudu překvapen - projekt Městské policie Ostrava

Galerie Plato pro školy: Současné UMĚNÍ??? Update

Debatní turnaj

pIšQworky

Prezentace Univerzity obrany v Brně

Soutěž ve čtení německých textů

Lingvistická olympiáda

Snídaně mozků

Fake news

Debatní turnaj Šumperk

Pouliční divadlo Cyril a Metoděj

Beseda se zaměstnanci Úřadu práce v Ostravě

Divadelní představení Miláček

Španělská gastronomie

Vánoční bruslení

Černá země? Mýtus a realita

Olympiáda ve ŠJ

Komenský jde znovu do EXILU

DESET - současné německé umění

Pitva kravského oka

Přírodovědné odpoledne plné pokusů

Přednáška Dobble

Není všechno zlato, co se třpytí

Matematický klokan

Sluneční soustava

Biokompatibilní slitiny

Odborníci ve výuce matematiky

Nemravnosti o lvech

VŠB - Stavební fakulta

Poslední zvonění

Katedra audiovizuální tvorby Slezské univerzity v Opavě

Studentské volby do Evropského parlamentu

2.A v laboratořích na VŠB

7. Hello kapka

Talk and Twerk

Hrátky s procenty

Setkání úspěšných žáků a studentů

Vodácký kurz 3.A

Výlet do Vídně

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook