Studium / Maturitní zkoušky / Profilová zkouška z cizího jazyka

Profilová zkouška z cizího jazyka

Ústní zkouška z cizího jazyka

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu. Ředitelka školy stanovuje 25 témat pracovních listů. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

Žák si vylosuje číslo pracovního listu na dané téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka (podle § 81 odst. 6 školského zákona č. 284/2020 Sb.) doložené jazykovým certifikátem na jazykové úrovni nejméně B2 podle SERR. Nahradit však lze pouze profilovou část maturitní zkoušky, tj. písemnou a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy.
Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka. Pokud si však žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky didaktický test z matematiky, pak nemůže zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, kterými lze v roce 2021 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky:
http://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

OKRUHY

Důležité

Přijímací zkoušky do prvních ročníků 2021


Vyzkoušejte si u nás den


Sledujte nás také na instagramu

 
Sledujte nás také na facebooku


Odebírejte naše videa

youtube.png
další události »

Akce

Adaptační kurz pro 1.ročník

Debatní klub pokračuje i v novém školním roce!

The Hello Times - školní časopis

Ekokurz

Pasování prváků

Deset dní v pohybu

PišQworky

Halloween

Týden španělské kultury na GOH
Hello Rovoluce!!

Debate League

Kovy řeší dějiny a T-film

Lingvistická olympiáda

Návštěva Ostravské univerzity

8. kapka krve dobrovolníků

Setkání absolventů

Návštěva německého filmového představení

Výlet do Prahy

Srdíčkové dny

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Nevypusť duši

Love is in the air!

Integrated science na VŠB

Dějepisná olympiáda

Jak jsme uklidily Česko!'''

Kontakt

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut Ostrava_logo.gif Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg rbp logo.jpg CTM.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook