Studium / Přijímací řízení

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2.KOLA
PŘÍPRAVNÉ KURZY
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku ve studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium v termínu od 3. 5. 2017.

Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení si můžete stáhnout ZDE

Jak se přihlásit do 2. kola přijímacího řízení

Vyplnit přihlášku ke vzdělávání - studiu ve střední škole
Potvrdit zadní stranu přihlášky základní školou
Odevzdat přihlášku na sekretariát gymnázia (osobně nebo zaslat poštou)

Kam se hlásit

1. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou jazyků
2. Anglická třída zaměřená na užívání cizího jazyka i ve výuce nejazykových předmětů (výuka s rodilými mluvčími, přírodovědný a společenskovědní předmět), s maximálním počtem 24 žáků ve třídě.

V obou případech se vyplňuje do přihlášky stejný obor čtyřletého denního studia a za kód školy uveďte zaměření třídy:

79-41-K/41 Gymnázium všeobecně zaměřená třída
79-41-K/41 Gymnázium anglická třída

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce.docx

Termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. březen 2017 • poslední den k doručení přihlášek na gymnázium – osobně nebo poštou (rozhoduje termín doručení na školu – nikoli termín podání na poště)

K přihlášení je třeba použít nový formulář přihlášky stanovený MŠMT, který je zveřejněn na https://www.msmt.cz (formulář musí být vytištěn oboustranně)

• Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky
• Uchazeč na obou přihláškách uvede školy a obory vzdělání ve stejném pořadí

Součástí přijímacího řízení do všech oborů studia bude jednotná přijímací zkouška. Jednotná zkouška se skládá z testů z oboru matematika a její aplikace a z oboru český jazyk a literatura.
Do celkového hodnocení se započítá lepší výsledek písemných testů.
Konání testů: čtyřleté studium 1. řádný termín 12. 4. 2017, 2. řádný termín 19. 4. 2017

14 dní před termínem přijímací zkoušky ředitel gymnázia zasílá pozvánku k přijímací zkoušce a identifikační číslo do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.
Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů, zejména zdravotních, dostavit k přijímací zkoušce ve stanoveném termínu, je nutno tuto skutečnost sdělit řediteli gymnázia písemně do 3 dnů.

Náhradní termíny přijímací zkoušky: 1. náhradní termín: 11.5.2017 pro všechny obory, 2. náhradní termín: 12.5.2017 pro všechny obory.

Přípravu zadání testů, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Centrum zpřístupňuje hodnocení testů střední škole nejpozději do 28. dubna 2017.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky podle vyjádření školního poradenského zařízení.

Doporučení poradenského zařízení uchazeč doloží k přihlášce.

Ilustrační testy – na http://www.cermat.cz v sekci přijímací zkoušky od 9.2.

Ředitel střední školy ukončí hodnocení přijímacího řízení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů (uvedeným na přihlášce) odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam přijatých uchazečů bude podle identifikačních čísel uchazečů.

Přijatí uchazeči tedy v písemné podobě neobdrží rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek

Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí řediteli gymnázia (rozhoduje datum osobního podání nebo datum odeslání poštou).
Zápisový lístek lze uplatnit pouze JEDNOU. Podruhé lze uplatnit zápisový lístek jen na škole, kde byl uchazeč přijat na odvolání nebo pokud byl přijat do oboru s talentovou zkouškou.
Přihlášky ke studiu na školní rok 2017/ 2018 přijímáme na sekretariátě gymnázia.

Kam se hlásit

1. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou jazyků
2. Anglická třída zaměřená na užívání cizího jazyka i ve výuce nejazykových předmětů (výuka s rodilými mluvčími, přírodovědný a společenskovědní předmět), s maximálním počtem 24 žáků ve třídě.

V obou případech se vyplňuje do přihlášky stejný obor čtyřletého denního studia a za kód školy uveďte zaměření třídy:

79-41-K/41 Gymnázium všeobecně zaměřená třída
79-41-K/41 Gymnázium anglická třída

Studijní plány obou tříd jsou sestaveny stejně s tím rozdílem, že anglická třída bude mít vyšší zapojení rodilých mluvčích a ve vybraných nejazykových předmětech bude používána angličtina. Cílem je cizí jazyk přirozeně používat a postupně se naučit i základní odborné termíny tak, aby žáci mohli následně bezproblémově studovat na domácích i zahraničních VŠ, kde se dnes běžně využívají zahraniční výukové zdroje, z nichž je většina v angličtině.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2.KOLA

kritéria přijímacího řízení 2017-18 2. kolo.pdf

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Od ledna 2017 bude Gymnázium Hello pořádat přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky na SŠ.
V průběhu letního semestru a letních prázdnin budeme ve spolupráci s Jazykovou školou Hello pořádat přípravné kurzy angličtiny, pro dosažení potřebné jazykové úrovně pro anglickou třídu.

Informace o kurzech zde: Přípravné kurzy.docx

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Prihlaska_SS__denni-VZOR všeobecná třída.xls

Prihlaska_SS__denni-VZOR anglická třída.xls

V Ostravě dne 31.1.2017

Mgr. Alena Tůmová
ředitelka školy

Důležité

Třídní schůzky pro rodiče žáků 4.ročníků
úterý 26.9. od 16:00


Ředitelské volno
pátek 29.9.2017


Dny otevřených dveří:

Čt 9. 11. 2017 15-18 hod.
Út 21.11. 2017 15-18 hod.
Út 23. 1. 2018 15-18 hod.Sledujte nás také na facebooku

další události »

Akce

Pasování prváků
Adaptační kurz

Kontakt

Zástupkyně ředitelky

Sekretariát

Škola

Recepce

  • +420 778 522 760
Naši partneři Cambridge Examinations Goethe Institut ostrava.jpg Rodice_vitani_logo.jpg ou.jpg logo-mensa2.jpg

Copyright 2009-2017 - Gymnázium Hello | mapa stránek

facebook